Het Mysterie Van 16 Juni of het verhaal van het geloof

Geloof of hoe een mens zijn leven soms onnodig moeilijk maakt… Een nieuw boek van de schrijver zonder lezers!

Please note, that the most of this blog is written in English. For more information you can go to this link

Het Mysterie Van 16 Juni begint met de klassieke verdrijving uit het Paradijs. Wanneer het kind van de appel van de boom van goed en kwaad heeft gegeten, komt er geen einde aan zijn oordelen. De engel met het heen en weer zwaaiende, brandende zwaard wijst eerst naar de ander. En dan terug weer naar het kind zelf, want de engel is zijn superego!

Verder is er de veerman in de uiterwaarden, de herder met zijn schapen, de waardin van de herberg en het heertje in de Himalaya. En niet te vergeten Georges Regnault in Normandiƫ en de Native Americans in het woud. Dan zijn er nog de kolonel met zijn obsessie voor de aardasverschuivingen en het medium op het feest. En eindelijk, eindelijk is daar, aan het eind van de tunnel: de Liefde.

Dan, als een donderslag bij heldere hemel, is de man terug in het Paradijs, nu met lege handen en zonder oordelen.

Hij is eindelijk vrij…

Voor meer achtergrond, klik op deze link.

Voor meer informatie over de schrijver zonder lezers klik op deze link

Voor meer informatie over Het Mysterie Van 16 Juni of om te bestellen, klik op deze link

Het verhaal van het geloof
De Levensboom: een verhaal van geloof, hoop en liefde…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *